Telefon: 01-4087436    Email: office@saigon-vienna.at

Unsere Gerichte

 • HẾN XÀO HÚNG QUẾ * (D, R)
  HẾN XÀO HÚNG QUẾ * (D, R)
 • CÁ XÀO CHUA NGỌT (D)
  CÁ KHỔ THƠ
 • GÀ TỒI – ỚT * (A)
  GÀ TỒI – ỚT * (A)
 • VỊT CHIÊN GIÒN (A, F)
  VỊT CHIÊN GIÒN
 • RAU MUỐNG XÀO * (Sauce D)
  RAU MUỐNG XÀO
 • CƠM CHIÊN GÀ
  CƠM CHIÊN TÔM (B, C, D)
 • MÌ XÀO CHAY (F, L)
  MÌ XÀO CHAY (F, L)
 • MÌ XÀO VỊT QUAY (F, L)
  MÌ XÀO VỊT QUAY (F, L)
 • MÌ XÀO THỊT BÒ HOẶC GÀ (F, L)
  MÌ XÀO THỊT BÒ HOẶC GÀ (F, L)
 • BÁNH PHỞ XÀO HẢI SẢN (B, F, L, R)
  BÁNH PHỞ XÀO HẢI SẢN (B, F, L, R)
 • MÌ HẢI SẢN (B, F, L, R)
  MÌ HẢI SẢN (B, F, L, R)
 • BÚN BÒ HUẾ * (F)
  BÚN BÒ HUẾ * (F)
 • PHỞ TÁI BÒ (D, F)

MÌ HẢI SẢN (B, F, L, R)

Preis: 
12.90
Englischer Name des Gerichts: 
Nudelsuppe mit Meeresfrüchten / noodle soup with seafood
Speisennummer: 
36
MÌ HẢI SẢN (B, F, L, R)